.ביחד, אנחנו יוצרים מקומות עבודה יוצאי דופן. אפילו כאשר מקומות העבודה האלה נראים שונים מאוד מאלו שהתרגלנו אליהם 
המחויבות שלנו בנוגע למחלת הקורונה