מוצרי היגיינה לשירותים

מק"ט
שם המוצר
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
66200
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
66210
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6695
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6691
1,400
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6651
660*
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
25700
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
25630
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6650
1013*
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6677
150
32
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
37490
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
18904
150
16
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
1830
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6387
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6385
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6386
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6340
1000
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6362
1000
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
618
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
610
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
620
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
268
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
699
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
4007
0
36
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
7006
0
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
7006
0
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57371
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57372
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57373
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57374
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
628
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
1933
125
24
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6957
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6948
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
71730
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79550
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79560
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6954
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6945
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
70230
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
29738
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
70240
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6958
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6992
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6946
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
34832
1
1