שטחים ציבוריים

מק"ט
שם המוצר
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6669
150
24
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6387
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6385
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6386
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
4007
0
36
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
7006
0
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
627
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
5795
1
4
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79550
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79550
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79560
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79560
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6953
1
1
1