מטבחים

מק"ט
שם המוצר
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6780
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
66200
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
66210
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6781
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6695
1
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6691
1,400
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6650
1013*
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6687
1180*
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6786
610*
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6387
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6385
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6386
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6340
1000
6
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
35015
1100
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
8390
100
10
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
41611
870
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
41025
475
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57371
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57372
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57373
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
57374
1
100
10
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
6948
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
71730
1
1
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79550
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
79560
300
12
1
מק"ט
רכיבים ביחידה
יחידות במארז
יחידת מכירה
73750
300
12
1