מתקן למגבת ידיים ממותגת בגליל Aquarius* לבן

מק"ט: 627

גובה: 37.4 רוחב: 29.7 עומק: 24.8

משקל לוגיסטי: 1.8