מטליות מקצועיות לתעשייה ולמוסדות

מק"ט
שם המוצר
מידות מטלית
גורם אירוז
מידות מטלית
גורם אירוז

28.4 ס"מ על 34 ס"מ

X 1
35015

28.4 ס"מ על 34 ס"מ

X 1
מידות מטלית
גורם אירוז

23.1 ס"מ על 42.6 ס"מ

X 1
מידות מטלית
גורם אירוז

31.7 ס"מ על 34 ס"מ

X 1
41611

31.7 ס"מ על 34 ס"מ

X 1
מידות מטלית
גורם אירוז

31.7 ס"מ על 34 ס"מ

X 1
41025

31.7 ס"מ על 34 ס"מ

X 1
מידות מטלית
גורם אירוז

22 ס"מ על 12 ס"מ

X 60
מידות מטלית
גורם אירוז

37 ס"מ על 42 ס"מ

X 15
מידות מטלית
גורם אירוז
X 15
מידות מטלית
גורם אירוז

31 ס"מ על 42 ס"מ

X 1
33352

31 ס"מ על 42 ס"מ

X 1
מידות מטלית
גורם אירוז

-

X 2
מידות מטלית
גורם אירוז

30.5 ס"מ על 31.8 ס"מ

X 2
מידות מטלית
גורם אירוז

-

X 4
מידות מטלית
גורם אירוז

18 ס"מ על 18 ס"מ

X 6
מידות מטלית
גורם אירוז

40 ס"מ על 40 ס"מ

X 4
1714

40 ס"מ על 40 ס"מ

X 4
מידות מטלית
גורם אירוז

40 ס"מ על 40 ס"מ

X 4
8396

40 ס"מ על 40 ס"מ

X 4
מידות מטלית
גורם אירוז

40 ס"מ על 40 ס"מ

X 4
8394

40 ס"מ על 40 ס"מ

X 4
שם הקובץ
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום
3.6MB
Hebrew
10/05/15
3.6MB
Hebrew
10/05/15