מגבות צץ רץ לניגוב ידיים

מק"ט
שם המוצר
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

19 ס"מ על 29 ס"מ

X 16
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

20.5 ס"מ על 20 ס"מ

X 32
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

31.5 ס"מ על 20 ס"מ

X 24
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

23.9 ס"מ על 20 ס"מ

X 16
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

23.5 ס"מ על 23 ס"מ

X 16
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

23 ס"מ על 23.5 ס"מ

X 16
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

22 ס"מ על 21 ס"מ

X 20
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

21 ס"מ על 23.5 ס"מ

X 20
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למתקן

20 ס"מ על 21 ס"מ

X 20
שם הקובץ
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום