מגבות ידיים בגליל

מק"ט
שם המוצר
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

150 מטר 25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

250 מטר 25 ס"מ למגבת

X 6
66200

250 מטר 25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

150 מטר 25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

100 מטר 25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

190 מטר 25 ס"מ למגבת

190 מטר
25 ס"מ למגבת
X 6
6695

190 מטר 25 ס"מ למגבת

190 מטר
25 ס"מ למגבת
X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

350 מטר 25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

165 מטר
25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

190 מטר
25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

350 מטר
19 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

213 מטר

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

305 מטר
20 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

354 מטר
30 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

183 מטר
20 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

350 מטר
25 ס"מ למגבת

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

100 מ' על 20 ס"מ

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

71 מ' על 20 ס"מ

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

115 מ' על 20 ס"מ

X 6
מידות מוצר
גורם אירוז
מתאים למוצר

115 מ' על 20 ס"מ

X 6
שם הקובץ
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום
1.0MB
Hebrew
20/04/17
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום
0.1MB
Hebrew
12/03/13
סוג
גודל הקובץ
שפה
תאריך פרסום
0.8MB
Hebrew
25/10/15