מוצרים

מק"ט
שם המוצר
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 33.5
רוחב: 44.4
עומק: 8.6

X 1
6957

גובה: 33.5
רוחב: 44.4
עומק: 8.6

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 23.5
רוחב: 11.6
עומק: 11.4

X 1
מתקן לסבון AQUARIUS
6948

גובה: 23.5
רוחב: 11.6
עומק: 11.4

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 37.4 רוחב: 29.7 עומק: 24.8

X 1
73750

גובה: 37.4 רוחב: 29.7 עומק: 24.8

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 34.4
רוחב: 29.7
עומק: 19.2

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 37.4
רוחב: 29.7
עומק: 24.8

X 1
73750

גובה: 37.4
רוחב: 29.7
עומק: 24.8

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 32.4 רוחב: 29.7 עומק: 19.2

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 32.4 רוחב: 29.7 עומק: 19.2

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 37.4 רוחב: 29.7 עומק: 24.8

X 1
73750

גובה: 37.4 רוחב: 29.7 עומק: 24.8

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 34.4
רוחב: 29.7
עומק: 19.2

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 34.3
רוחב: 31.8
עומק: 19.1

X 1
מתקן לנייר ניגוב ידיים: סלימרול
6953

גובה: 34.3
רוחב: 31.8
עומק: 19.1

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 40.7
רוחב: 31.7
עומק: 14.7

X 1
מתקן צץ רץ למגבות ידיים AQUARIUS
6954

גובה: 40.7
רוחב: 31.7
עומק: 14.7

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 43
רוחב: 24.1
עומק: 32.6

X 1
מתקן לניגוב ידיים צץ רץ רחב
6959

גובה: 43
רוחב: 24.1
עומק: 32.6

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 43.8
רוחב: 25.3
עומק: 33.8

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 39.9
רוחב: 26.5
עומק: 13.6

X 1
6945

גובה: 39.9
רוחב: 26.5
עומק: 13.6

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 45.1
רוחב: 29.4
עומק: 12

X 1
מתקן למגבות נייר MULTIFOLD
70230

גובה: 45.1
רוחב: 29.4
עומק: 12

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 36.4
רוחב: 22.5
עומק: 7

X 1
מתקן צר למגבת נייר SLIMFOLD AQUARIUS
70240

גובה: 36.4
רוחב: 22.5
עומק: 7

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 43.8
רוחב: 32.3
עומק: 22.8

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 31.2
רוחב: 25
עומק: 14.5

X 1
 מתקן לנייר טואלט מיני ג'מבו AQUARIUS
6958

גובה: 31.2
רוחב: 25
עומק: 14.5

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 12.8
רוחב: 29.8
עומק: 18

X 1
מתקן לנייר טואלט זוגות AQUARIUS
6992

גובה: 12.8
רוחב: 29.8
עומק: 18

X 1
מידות מוצר בס"מ
גורם אירוז
מתאים למתקן

גובה: 33.8
רוחב: 16.9
עומק: 12.3

X 1
מתקן לנייר טואלט צץ רץ AQUARIUS
6946

גובה: 33.8
רוחב: 16.9
עומק: 12.3

X 1